Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2014

krizowa
22:37
6231 30d0
Polska
Reposted byashenmotesommteck

June 11 2014

krizowa
15:28

April 04 2014

krizowa
11:58
WIOSNA!
Reposted bysucznikmstrz

February 13 2014

krizowa
22:13
Reposted byloveisfinesavingme

January 01 2014

krizowa
22:39
Gdybym ponownie mogła przeżyć swoje życie. Następnym razem ośmieliłabym się popełnić więcej błędów. Relaksowałabym się i dbała o sprawność fizyczną. Mniej spraw traktowałabym poważnie. Wykorzystałabym więcej szans. Wybierałabym się częściej w podróż. Zdobyłabym więcej gór i przepłynęła więcej rzek. Miałabym pewnie więcej prawdziwych kłopotów, lecz o wiele mniej wymyślonych...Widzi pan, należę do osób, które każdy dzień przeżywają roztropnie i mądrze. Zdarzały mi się wielkie chwile. Gdybym miała "przerabiać" wszystko raz jeszcze, pozwoliłabym sobie na więcej takich chwil. Właściwie nie dbałabym o nic innego, jak tylko o chwile. Żyłabym każdą z nich, zamiast wybiegać myślą lata do przodu. Gdybym ponownie mogła przeżyć swoje życie, chodziłabym po trawie boso już wczesną wiosną i jeszcze późną jesienią. Chodziłabym na więcej zabaw. Jeździłabym częściej na karuzeli. Zrywałabym więcej stokrotek.
— Nadine Stair (lat 85)
Reposted fromyourtitle yourtitle viaula ula

December 31 2013

krizowa
09:51
0754 e29e
Reposted byradaetyki radaetyki

December 08 2012

krizowa
20:50
Make Life Easier jako źródło inspiracji.
Dla nieznających języka angielskiego przygotowałem tłumaczenie na suahili:
"ndiyo, yeye ni juu ya mti nyeupe"
Reposted bythedenimwayoflife thedenimwayoflife

November 09 2012

krizowa
20:34

October 09 2012

krizowa
22:49
1291 7557 500
Duże dzieci
Reposted bysucznikyumikopanda3Ravyna
krizowa
08:47
Życie to przykład skomplikowanej usługi, do której brakuje instrukcji obsługi.
Owszem są na rynku nieoficjalne wydania, ale napisane przez ludzi, którzy już nie żyją, więc jak mam im ufać?
— Kriz Barvsson
Reposted bykrybusankarra

September 29 2012

krizowa
22:31
5350 5ae8 500
krizowa
22:31
5347 f080 500
krizowa
22:30
5344 27a0 500

September 19 2012

krizowa
11:02
3953 cb62 500
Reposted byKeiraNRavynabeautyandthebeat
krizowa
10:50
3889 5111 500
Reposted bypanda3 panda3

September 17 2012

krizowa
22:06
4706 2048 500
Jebać

August 10 2012

krizowa
23:38
3992 81db 500
krizowa
14:12
9649 8a65 500
fa caldo

August 07 2012

krizowa
15:19
0210 edfa 500
Wytwórnia Balony Hali Present
krizowa
15:12
9238 3090 500
AniaR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl